Friends and sponsors

Project executors

Project friends

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjunga
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjunga

Lithuanian Society of Political Prisoners and Deportees

PKS
PKS
LGPA
LGPA
NOKT
NOKT
Sąjūdis
Sąjūdis
LPKTS
LPKTS
Lithuanian Riflemen union
Lithuanian Riflemen union

Lithuanian Freedom Army

CHARITY AND SUPPORT FUND “JAUNIEMS”

Misija Sibiras
Misija Sibiras
Royal Lithuanian Nobility Association
Royal Lithuanian Nobility Association

National Defence Friends Club

Society for Beautification of Lithuania

Union of Lithuanian Reserve Officers

National Defence System Creators Association

Vilnius Rokiškėnai Club "Pragiedruliai"

Sponsors

PixelGuardian
UAB Lietpak
Vilniaus verslo kolegija
Bitė

List of donators

Vakaris Bartaševičius, kostas mickevicius mickevicius, Sigitas ir Gouda Bobelis, Alex ir Regina Lauraitis, Eduardo Fabianovich, Lucia E. Garcys, Irena Rimavicius, Valdas Adamkus, Vilma Vidugirienė, Renatas Dūda, Vytautas Mielkus, Jūratė Kluonė, Leonidas ir Praurime Ragas, Chester Zilionis, Jurgis ir Danguolė Birutis, Marius ir Eglė Laniauskas, Eleonora Petrulis, George ir Viligaile Lendraitis, Paul K. Gudelis, Laima Liucija Andrikienė, Zigmas Kušeliauskas, Donatas Sarapinas, Donatas Sarapinas, Jonas Varžgalys, Tadas ir Dana Dapšys, Gerard Tamkutonis, Virginija Nicajus, Gediminas Mažeika, Eglė Zujūtė , Vilius Diečkus, Pranas Šoblinskas, DONATAS KULVINSKAS, sergejus kravcenko, Gediminas Narkus, Kornelija vytautė Giedraitytė, Gintautas Razma, Jurgis Dulinskas, Vilius Laugalis, Dainius Pilypas, Tadas Venskūnas, Virginija ir Evaldas Remeza, Vidmantas ir Vita Matusaitis, Romualdas ir Gražina Kriaučiūnas, Mika Raulynaitis, Kazys Kaspariūnas, Algis ir Roma Vedeckas, Stephen Juodvalkis, Algirdas Birutis, George ir Donna Birutis, Jonas ir Giedrė Stankūnas, Albinas Markevičius, Algirdas Vaitiekunas, Česlovas Kudarauskas, Gediminas Tumelis, Rita Kaknevičiūtė, Petras Grušas, Živilė Janušauskaitė, Kęstutis Ramanauskas, Virginijus Biskys, Sigitas Bliūdžius, Rūta Jasutienė, Narūnas Porvaneckas, Vytis Lisauskas, Dalia Jazukevičienė, Eugenija Mažeikienė, Jūratė Caspersen, Alfonsas Vytautas Augulis, Ernestas Petravičius, Česlovas Kudarauskas, Laura Garbenčiūtė-Bakienė, Valdemaras Vaičekauskas, Antanas Algirdas Ramanauskas, Alvydas Dominikas Semaška, Vitold Jančis, Česlovas Kudarauskas, Darijus Kazėnas, Kęstutis Vilutis, Eimantas Kiudulas, Ignas Kiudulas, Arvydas Raupys, Alvydas Vaitkevičius, Šarūnas Leskauskas, Steponas Čėsna, Juozas Gerimantas Kaklauskas, Vaclovas Petrauskas, Justinas Balsys, Algimantas Juozapas Zolubas, Stasys Dovydaitis, Irena Šalčiūnienė, Kazimieras Algirdas Pečiukonis, Juozapas Bauža, Pranciškus Algirdas Stonys, Antanas Kasperavičius, Vladislovas Bartkus, Jonas Grinskis, Zita Kvedaravičienė, Jadvyga Grigienė, Antanas Palionis, Teresė Birutė Rukienė, Justinas Lapė, Vytautas Lapė, Barbora Jankauskienė, Rimantas Mocius, Ona Žukienė, Viljamas Bakšys, Lina Mustafinienė, Juozas Mocius, Viktoras Švedas, Vytas Reipa, Tadas Gutauskas, Irene and Reid Chambers, Dalia Bruneckaite, Linas Bieliauskas, Casimir Vaicaitis, Ruta Sevo, Jonas Aliukas, Zigmas Aliukas, Marija Paurienė, Nijolė Dumbliauskienė, Greta Loskutovienė, Gražina Kreivėnaitė, Ferdinandas Vaitiekūnas, Algis Dabužinskas, Alfonsas Vytautas Augulis, Alfonsas Algirdas Adeikis, Jonas Žekonis, R Tyliene, Algimantas Vasiliauskas, Zygmondas Pesliakas, Saulius Volskas, Laimonas Galvonas, Juvencijus Petružis, Jonas Juodzevičius, Diana Peleckienė, Darius Šavolskis, Birutė Majorova, Artūras Adomaitis, Alfredas Kiškis, Zigmas Uža, Valentina Karazinienė, Daiva Kondratavičienė, Antanas Gedvilas, Alfonsas Stravinskas, Aleksandras Graželis, Aidanas Butkus, Linas Čiapas.

News and press releases

Archive
All articles' archive can be found here
Location of Partisan Memorial