Draugai ir remėjai

Projekto draugai

LLKS
LLKS
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjunga
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjunga

LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ BENDRIJA

PKS
PKS
LGPA
LGPA
NOKT
NOKT
Sąjūdis
Sąjūdis
LPKTS
LPKTS
Lietuvos Šaulių Sąjunga
Lietuvos Šaulių Sąjunga

LIETUVOS LAISVĖS ARMIJOS KARIŲ IR RĖMĖJŲ SĄJUNGA

LABDAROS IR PARAMOS FONDAS “JAUNIEMS”

Misija Sibiras
Misija Sibiras
Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga
Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga

KRAŠTO APSAUGOS BIČIULIŲ KLUBAS

LIETUVAI PAGRAŽINTI DRAUGIJA

LIETUVOS ATSARGOS KARININKŲ SĄJUNGA

KRAŠTO APSAUGOS SISTEMŲ KŪRĖJŲ ASOCIACIJA

VILNIAUS ROKIŠKĖNŲ KLUBAS "PRAGIEDRULIAI"

Remėjai

Pixel Guardian
UAB Lietpak
Vilniaus verslo kolegija

Parėmusių žmonių sąrašas

Algirdas Vaitiekunas, Česlovas Kudarauskas, Gediminas Tumelis, rita kaknevičiūtė, Petras Grušas, Živilė Janušauskaitė, Kęstutis Ramanauskas, Virginijus Biskys, Sigitas Bliūdžius, Rūta Jasutienė, Narūnas Porvaneckas, Vytis Lisauskas, Dalia Jazukevičienė, Eugenija Mažeikienė, Jūratė Caspersen, Alfonsas Vytautas Augulis, Ernestas Petravičius, Česlovas Kudarauskas, Laura Garbenčiūtė-Bakienė, Valdemaras Vaičekauskas, Antanas Algirdas Ramanauskas, Alvydas Dominikas Semaška, Vitold Jančis, Česlovas Kudarauskas, Darijus Kazėnas, Kęstutis Vilutis, Eimantas Kiudulas, Ignas Kiudulas, Arvydas Raupys, Alvydas Vaitkevičius, Šarūnas Leskauskas, Steponas Čėsna, Juozas Gerimantas Kaklauskas, Vaclovas Petrauskas, Justinas Balsys, Algimantas Juozapas Zolubas, Stasys Dovydaitis, Irena Šalčiūnienė, Kazimieras Algirdas Pečiukonis, Juozapas Bauža, Pranciškus Algirdas Stonys, Antanas Kasperavičius, Vladislovas Bartkus, Jonas Grinskis, Zita Kvedaravičienė, Jadvyga Grigienė, Antanas Palionis, Teresė Birutė Rukienė, Justinas Lapė, Vytautas Lapė, Barbora Jankauskienė, Rimantas Mocius, Ona Žukienė, Viljamas Bakšys, Lina Mustafinienė, Juozas Mocius, Viktoras Švedas, Vytas Reipa, Tadas Gutauskas, Irene and Reid Chambers, Dalia Bruneckaite, Linas Bieliauskas, Casimir Vaicaitis, Ruta Sevo, Jonas Aliukas, Zigmas Aliukas, Marija Paurienė, Nijolė Dumbliauskienė, Greta Loskutovienė, Grazina Krevenaite, Ferdinandas Vaitiekūnas, Algis Dabužinskas, Alfonsas Vytautas Augulis, Alfonsas Algirdas Adeikis, Jonas Žekonis, R Tyliene, Algimantas Vasiliauskas, Zygmondas Pesliakas, Saulius Volskas, Laimonas Galvonas, Juvencijus Petružis, Jonas Juodzevičius, Diana Peleckienė, Darius Šavolskis, Birutė Majorova, Artūras Adomaitis, Alfredas Kiškis, Zigmas Uža, Valentina Karazinienė, Daiva Kondratavičienė, Antanas Gedvilas, Alfonsas Stravinskas, Aleksandras Graželis, Aidanas Butkus, Linas Čiapas.

Naujienos ir pranešimai spaudai

Archyvas
Visus straipsnius galite rasti archyve, paspaudę čia
Partizanų memorialo vieta